Sushi Bento Box

w. House Salad, Edamame Bean

  • Sushi Bento Box A

    • $9.99

    Choice of : 2 classic roll

  • Sushi Bento Box B

    • $12.99

    Choice of: 3 classic roll